fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
image

EPS là gì?

Hệ thống Giấy phép Lao động là một chương trình cho phép các nhà tuyển dụng Hàn Quốc tuyển dụng hợp pháp lao động nước ngoài. Trong chương trình này, chính phủ Hàn Quốc (hoặc tổ chức công) giám sát việc lựa chọn, tuyển dụng và quản lý lao động nước ngoài.

Để có được đúng ứng cử viên, cơ quan tuyển chọn lựa chọn những người lao động có trình độ kỹ năng thỏa đáng. Một văn bằng quan trọng nữa là trình độ tiếng Hàn.

EPS-TOPIK là gì?

EPS-TOPIK là gì?

 EPS-TOPIK được thực hiện bởi Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Hàn Quốc (HRD Korea)

 EPS-TOPIK được Bộ Lao động và Việc làm của Hàn Quốc (MOEL)

 EPS-TOPIK được phối hợp với Bộ Lao động và Việc làm (DOLE) và Cơ quan Quản lý Việc làm ở nước ngoài của Philippine (POEA)


Để có thể làm bài kiểm tra, bạn phải:

 Từ 18 đến 39 tuổi

 Không có tiền án tiền sự liên quan đến tội phạm nghiêm trọng bị phạt tù

 Không có hồ sơ quá khứ về lệnh trục xuất hay xuất cảnh từ Hàn Quốc

 Không bị cấm du lịch ở nước bạn

 Đáp ứng các yêu cầu về tính đủ điều kiện do cả hai nước quyết định

TOPIC là gì?

TOPIK, Kiểm tra Trình độ thông thạo tiếng Hàn, là một bài kiểm tra viết để đo khả năng của những người không phải là người bản ngữ để diễn đạt và hiểu tiếng Hàn. Nó đo lường thành thạo về đọc, viết, và nghe hiểu bằng tiếng Hàn.

Tại sao vượt qua những thử nghiệm này?

EPS-TOPIK

 Hệ thống Giấy phép Lao động - Thử Nghiệm Tiếng Hàn hoặc EPS-TOPIK là một trong những yêu cầu quan trọng cần thiết để có thể đảm bảo việc làm tại Hàn Quốc theo Hệ thống Giấy phép Lao động. Tất cả những người tìm việc muốn làm việc tại Hàn Quốc theo Hệ thống Giấy phép Lao động là YÊU CẦU để vượt qua (hoặc tốt hơn chưa ace) EPS-TOPIK.


TOPIK

 Nhập học đại học và quản lý học thuật của các học giả nước ngoài của Chính phủ Hàn Quốc.

 Nhập học đại học địa phương cho người nước ngoài và người Hàn Quốc ở nước ngoài đã hoàn thành 12 năm học ở nước ngoài.

 Công nhận giấy phép hành nghề trong nước cho người nước ngoài có chứng chỉ y tế

 Đơn xin cấp bằng giảng dạy tiếng Hàn (cấp 2 và 3) và lấy chứng chỉ.

 Đạt được quyền thường trú

 Đơn xin cấp thị thực nhập cư do hôn nhân